Better Competences for Better Employability

Stagii de practică Erasmus+ pentru elevi
2020-1-RO01-KA102-079481

Prezentare proiect

Proiectul Better Competences for Better Employability reprezinta continuarea initiativei incepute cu ”Better Prepared for the European Labor Market” contribuind semnificativ la indeplinirea unor obiective prevazute in PED si venind in intampinarea nevolilor scolii si elevilor de la trei specializari care asigura calificari de viitor, cerute pe piata muncii si bine platite, insa unde este necesara o pregatire de actualitate, fiind domenii foarte dinamice (telematica, productie media, electric).
Demersul didactic este axat mai mult pe cantitatea de informatii, pentru unele specializari baza materiala de care dispunem nu este adecvata, nu se pot desfasura activitati practice de calitate in scoala iar agentii economici cu care colaboram in zona nu sunt dispusi sau nu au resursele

necesare pentru a investi in formarea elevilor, pt. a accepta unele rebuturi (specifice perioadei de invatare), personalul care ar trebui sa aiba rolul de tutore nu este pregatit in acest sens.
Prezentul proiect, ”Better Competences for Better Employability” se adreseaza in mod direct elevilor de la calificarile de nivel 4, care prezinta un nivel relativ ridicat al complexitatii competentelor ce trebuiesc dobandite, necesita in primul rand acces la o baza materiala de calitate, actualizata, pe care sa se poata exersa, precum si indrumare din partea unor specialisti care lucreaza zi de zi in domeniu, fiind la curent cu cele mai noi trenduri ale pietei. Mai mult decat atat, necesita un nivel ridicat al motivatiei din partea elevilor – unele aspecte nefiind usor de inteles si cerand un nivel ridicat de atentie, rabdare si implicare pentru a fi stapanite.

Obiectivele proiectului

Imbuntatirea competentelor de specialitate si a unor competente cheie (lingvistice, interculturale) pentru 36 de elevi de la calificarile tehnician-operator telematica, tehnician procesare text-imagine, tehnician instalatii electrice, in vederea cresterii sanselor de insertie pe piata muncii, in anul scolar 2020-2021.

Imbunatatirea motivatiei si interesului pentru invatare, prin implicarea in stagii de practica la nivel international pentru 36 de elevi (dintre care cel putin 20 cu oportunitati reduse) in anul scolar 2020-2021.

Asigurarea continuitatii cooperarii dintre scoala si firme la nivel european, in vederea asigurarii unui impact semnificativ si de durata asupra elevilor, scolii si comunitatii, prin implementarea unui proiect de mobilitati de formare pt. elevi VET, in perioada octombrie 2020-septembrie 2021

Dobandirea de competente de utilizare a limbii engleze intr-un context profesional real de catre 36 de elevi din cadrul liceului, prin participarea la stagii de practica in perioada octombrie 2020-septembrie 2021.

Mobirise
Etape de desfășurare
01. Informare
02. Selecție stagiari
03. Activități de pregătire
04. participare la stagii de practică
05. Implementare rezultate
06. Raportare
Prof Macadon Carmen Daniela,
Liceul Tehnologic ,,Grigore C. Moisil" Buzău
BETTER COMPETENCES FOR BETTER EMPLOYABILITY
2020-1-RO01-KA102-079481

Ce este Erasmus+? ERASMUS+ este un program al Uniunii Europene pentru educație, cultură și sport. Țelul său este de a încuraja dezvoltarea competențelor, perfecționarea abilităților, dezvoltarea capacității de inserție profesională și oferirea de noi oportunități de educare și formare pentru tineri.
“Better competences for better employability” reprezintă continuarea inițiativei începute în 2018 cu proiectul Erasmus+ de formare profesională ”Better Prepared for the European Labor Market” http://elmera.ro/ , prin realizarea a 3 săptămâni de stagii de pregătire practică pentru 24 de elevi de clasa a XI-a și a XII-a, la firme din Valencia, Spania.
Proiectul 2020-2021, vine în întâmpinarea nevoilor școlii și elevilor de la trei specializări care asigură calificări de viitor, cerute pe piața muncii și bine plătite, unde este necesară o pregătire de actualitate, fiind domenii foarte dinamice (telematică, producție media, electric), se adresează în mod direct elevilor de la calificările de nivel 4.
Beneficiarii direcți ai proiectului
Grupul țintă a fost format din 36 elevi de clasa a XIa de la 3 calificări de nivel 4, respectiv:
 Tehnician-operator telematică – intensiv engleză – 12 elevi;
 Tehnician operator procesare text/imagine – intensiv engleză 12 elevi;
 Tehnician în instalații electrice – 12 elevi.
Obiectivele proiectului sunt
O1. Îmbunătățirea competențelor de specialitate și a unor competențe cheie (lingvistice, interculturale) pentru 36 de elevi cls a XIa de la calificările tehnician-operator telematică, tehnician operator procesare text-imagine, tehnician instalații electrice, în vederea creșterii șanselor de inserție pe piața muncii, în anul scolar 2020-2021.
O2. Îmbunătățirea motivației și interesului pentru învățare, prin implicarea în stagii de practică la nivel internațional pentru 36 de elevi (dintre care cel puțin 20 cu oportunități reduse) în anul școlar 2020-2021.
O3. Asigurarea continuității cooperării dintre școală și firme la nivel european, în vederea asigurării unui impact semnificativ și de durată asupra elevilor, școlii și comunității, prin implementarea unui proiect de mobilități de formare pentru elevi VET, în perioada octombrie 2020-septembrie 2021.
O4. Dobândirea de competențe de utilizare a limbii engleze într-un context profesional real de către 36 de elevi din cadrul liceului, prin participarea la stagii de practică în perioada octombrie 2020-septembrie 2021.

Partenerii din cadrul proiectului
Beneficiarii au participat la mobilități de câte 3 săptămâni/flux, 3 fluxuri, câte 90 de ore de experiență practică, echivalată la întoarcerea în țară.
Practica a fost desfașurată la 15 agenți economici, pentru ca numarul de persoane pe care il poate primi o firma in Spania este limitat, datorita restrictiilor impuse de pandemie.
Firmele din Valencia, Spania parteneri de practica, cu care liceul nostru a incheiat Memorandum-uri of understanding sunt: Instalaciones Electricas Adral Sl., Open Xarxes Coop. V., MIIMO GESTION SL, Yourplace S.l, Electric World, Ventanas PVC, MEUTEC, Compacserver, Vinyl Eye S.L., SOUND DEPOT SL, Cache Croche, ABITEC TECNOLOGIA SL, IMPRENTA PICANYA SL, JN MANAGEMENT PROYECT CONSULTING S.L., Quadrum Digital SL
Aspectele logistice au fost asigurate de organizația intermediară Universal Mobility SL. si anume cazare, masa, program cultural, activitati de integrare.

Competențele dobândite au fost validate cu ajutorul instrumentelor ECVET si Europass si transferate si recunoscute cu nota la intoarcerea in tara, pentru echivalarea perioadei de stagiu de practica desfasurata in Spania.
Impact
Impactul asupra elevilor - îmbunătățirea abilitatilor si cunostintelor de specialitate, creșterea șanselor de angajare pe piața muncii, îmbunătățirea stimei de sine;
Impactul asupra școlii - creșterea atractivității, prestigiului, creșterea capacității de cooperare internațională, scăderea absenteismului;
Comunitatea și agenții economici pot beneficia de forță de muncă mai bine calificată;
Pentru maximizarea impactului se vor organiza activități de diseminare și follow-up;
O implementare de calitate a proiectului va fi asigurată de membrii echipei, profesori de diferite specializări din cadrul școlii. 

Activitati de monitorizare

Liceul Tehnologic Grigore C Moisil

Buzău

11, Strada Iazul Morilor, Buzău 120030
0338 401 568

©Designed by Malgrande Solutions - Solutii în educație
2020